Logo Công ty thiết kế web Viet Solution

Start

50.000 VND/1tháng

Dung lượng : 400MB

Băng thông : 10.000 MB

Đăng ký   Chi tiết

Silver

100.000 VND/1tháng

Dung lượng : 1200MB

Băng thông : 20GB

Đăng ký   Chi tiết

Silver plus

200.000 VND/1tháng

Dung lượng : 2500MB

Băng thông : 50GB

Đăng ký   Chi tiết

Gold

400.000 VND/1tháng

Dung lượng : 6000MB

Băng thông : 80GB

Đăng ký   Chi tiết

Gold plus

800.000 VND/1tháng

Dung lượng : 14.000MB

Băng thông : 150GB

Đăng ký   Chi tiết

Platinum

1.600.000 VND/1tháng

Dung lượng : 30.000MB

Băng thông : 300GB

Đăng ký   Chi tiết