Logo Công ty thiết kế web Viet Solution

Viet Solution luôn cải tiến kỹ thuật và ứng dụng tất cả các công nghệ mới tiên tiến nhất nhằm đáp ứng các nhu cầu dự án đòi hỏi chất lượng kỹ thuật và độ bảo mật tốt nhất cho website của bạn. Tuy nhiên đội ngũ nhân viên tại Viet Solution vẫn thừa kế những công nghệ và nền tảng kỹ thuật cũ nhằm đáp ứng sự tương thích cho hầu hết các hệ thống và đem lại sự thoã mãn cho mọi khách hàng.

1. Ngôn ngữ lập trình

 • HTML, DHTML
 • Java Script, VB Script
 • PHP
 • Ruby
 • PERL
 • JSP, Java, Servlet
 • WML
 • XML, XSL
 • ASP, ASP.NET
 • Visual C++, MFC, C#
 • Visual Basic, VB.NET

2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:

 • MS SQL Server
 • MySQL

3. Hệ điều hành

 • Windows Platform
 • Win 9x/NT/2000/XP/2003
 • Apple
 • Sun Solaris
 • Linux 

4. Công nghệ hỗ trợ lập trình web

 • CORBA/IIOP
 • SOAP
 • COM/DCOM
 • JINI
 • Sun Open Net Environment   
 • MSMQ/JMQ
 • Microsoft Transaction Server
 • J2EE/EJB
 • .NET Frameworks

5. Phần mềm ứng dụng trên máy chủ

 • IIS, Apache web server
 • Silver Stream Application Server
 • MS Site Server Comm. Edition
 • JWebSphere Application Server